Naziv tvrtke:
AUTOCENTAR AGRAM d.d.
Sjedište tvrtke:
Lopašićeva 12
10000 Zagreb
Pravna forma:
LF_DD
Telefon:
+385 1 4611 622
Fax:
+385 1 4662 333
E-mail:
Matični broj:
080019700
Sudski registar:
Zagreb
OIB:
03785720358
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: