Naziv tvrtke:
Automehanika servisi d.d.
Sjedište tvrtke:
Lopašićeva 12
HR-10000 Zagreb
Pravna forma:
Dioničko društvo
Telefon:
01-4611-622
Fax:
01-4662-333
E-mail:
Matični broj:
03260739
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta:
080019700
PDV-ID:
03785720358
Banka:
Kreditna banka d.d. Zagreb
Broj banke:
Broj računa:
2481000-1111000196
IBAN:
HR5324810001111000196